پرداخت کاري و پوليش کاري آلومينيوم در فلزات برليان

پرداخت کاري و پوليش کاري آلومينيوم در فلزات برليان

تبلیغات رایگان

پرداخت کاري و پوليش کاري آلومينيوم در فلزات برليان

پرداخت کار ي و پوليش کاري آلومينيوم در گروه پرداخت کاري فلزات برليان در تهران , توسط پيشرفته ترين دستگاه ها انجام ميشود .در اين روش، سطح، از ديد ميکروسکوپي صاف و در اغلب اوقات صيقلي است . علاوه بر اين، در بسياري از آلياژهاي فلزي و غيرفلزي، مقاومت در برابر خوردگي و غيرفعالسازي فلز نيز افزايش مييابد . اين فرايند قطعه فلزي را چه از جهت ميکروسکوپي و چه از جهت ماکروسکوپي پرداخت ميکند .
از ديگر خدمات گروه فلزات برليان :
خدمات پرداخت کاري فلزات
پرداخت کاري قطعات و قالب هاي صنعتي
پوليش کاري ماشين آلات غذايي و شيميايي
تنها کافيست با ما در گروه فلزات برليان در ارتباط باشيد .